Hola, som els estudiants de Gurb, estem en el quart curs d’ESO. Vam fer un projecte per analitzar les diferències entre passat i present de la indústria de la nostra ciutat. Aquest treball està dirigit a persones interessades en la història del seu municipi i com pot ser-ho en el futur.

La regió d’Osona ha canviat molt al llarg dels anys, especialment els paisatges industrials. En aquest treball es presentaran les diferències entre abans i després de Vic i Gurb i, a través dels resultats, intentarem deduir què serà el paisatge de la regió en uns quants anys.

Per començar, vam fer algunes hipòtesis. Pensàvem que, en el passat, ni tan sols hi havia cotxes, o tantes fàbriques. També vam pensar que el nucli urbà era molt més petit i que molta gent vivia en masies. Pensem que la majoria de la superfície de la regió estava coberta per camps i que les poques fàbriques estaven fetes de maons i no disposaven de finestres. Pel que fa al futur, la nostra hipòtesi és que en el futur hi haurà pocs camps i moltes fàbriques, gairebé tot el paisatge serà urbà i dominat per energies renovables, i tot el transport serà renovable.

Per comprovar la nostra hipòtesi, vam dividir en grups, cada grup estava encarregat de buscar coses diferents. Les seccions van ser: mapes, fotos, entrevistes, cronograma i notícies. Els grups de les fotografies i els mapes van buscar còpies, la cercaven en arxius i llibres del passat i del present per fer la comparació per pensar com podria ser el futur. Al grup de l’entrevista, entrevisten persones que han estat durant molt de temps en el lloc de treball i poden comparar el seu treball quan van començar i com és ara. El grup de la línia de temps va buscar notícies i fets importants dels darrers dos-cents anys per posar-los en una línia de temps. Per acabar, el grup de notícies, que eren els encarregats de mirar en el vell diari més important i les seves imatges (si ho tenien).